Logo


Bảng màu

bảng màu

Hỗ trợ khách hàng

Giám Đốc Kinh doanh Giám Đốc Kinh doanh
Mobile: 0931.838.622
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh
Mobile: 0225.3929.258
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Mobile: 0936.206.325
sản phẩm mới
Semax primer 3
Semax primer 3

1.152.000 đ

Semax primer 2
Semax primer 2

1.386.000 đ

Semax Putty 3
Semax Putty 3

181.800 đ

Semax Putty 2
Semax Putty 2

224.500 đ

Semax Putty 1
Semax Putty 1

264.500 đ

Vimax 4L
Vimax 4L

244.000 đ

Vimax ex 4L
Vimax ex 4L

376.000 đ

Vimax ex
Vimax ex

1.620.000 đ

Vimax
Vimax

1.026.000 đ

Semax 4L
Semax 4L

440.000 đ

Semax ex 4L
Semax ex 4L

568.000 đ

Semax ex
Semax ex

2.484.000 đ

Semax primer 1
Semax primer 1

1.638.000 đ

Semax Selant 4L
Semax Selant 4L

268.000 đ

Semax Selant
Semax Selant

1.116.000 đ

Semax
Semax

1.908.000 đ@2015 Công ty CP Sơn Hải Phòng số 2 - Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng - Điện thoại: 0225.3.929.268 - Fax: 0225.3.929.269
  • Qc
  • qc
  • qc
  • qc
  • qc
  • qc
  • qc

Đầu trang